Keres鮫ptimaliz醠醩 Martf没

Ma m醨 nem elegend a jelenl閠!
Az 謓 weboldal醤ak is az es鮧 k鰖鰐t kell lennie!

Keres鮫ptimaliz醠醩 Martf没


Bemutatkoz醩

C間黱k csal醖i v醠lalkoz醩k閚t, 2000 febru醨j醔an kezdte m鹝鰀閟閠. Az az髏a eltelt k鰖el 20 関ben sz醡os sikeres fejleszt閟t tudhatunk magunk m鰃鰐t. B醨 j n閔醤y weboldalt 閟 web醨uh醶at k閟z韙ett黱k az elm鷏t id鮯zakban, f tev閗enys間黱k az internet alap, egyedi alkalmaz醩 fejleszt閟 閟 a keres鮫ptimaliz醠醩.

Igyeksz黱k 黦yfeleink megel間ed閟閞e nem csak a technikai feladatok megold醩醨a koncentr醠ni, hiszen nem mindig elegend a j 鰐let. A gyakorlati megval髎韙醩ok sor醤 gyakran szakmai tan醕sad醩sal seg韙黱k a m間 hat閗onyabb SEO eredm閚yek el閞閟閎en.

A keres鮫ptimaliz醠醩 menete

  Els l閜閟k閚t 謓nek meg kell fogalmaznia mi a konkr閠 c閘ja az oldal keres鮫ptimaliz醠醩醤ak. Milyen c閘k鰖鰊s間et szeretne megsz髄韙ani a weboldal醰al 閟 milyen eredm閚yekre sz醡韙? El鮮e tudnunk kell, hogy hov szeretn閚k eljutni!

  Ezek ut醤 meg kell fogalmaznunk (ha lehet k鰖鰏en) azokat a kulcsszavakat amelyek legink醔b relev醤sak a weboldal tartalm醨a n閦ve. Ez egy nagyon fontos momentum, hiszen ezek lesznek azok a kulcsszavak melyekre az 謓 oldal醫 meg fogj醟 tal醠ni a keres鮞en.

  A k鰒etkez l閜閟ben megvizsg醠juk a fent eml韙ett kulcsszavakat 閟 azt, hogy milyen versenyben kell a 'startvonalhoz' 醠lnunk. :) Ekkor m醨 k鰎vonalaz骴hat a v醨hat eredm閚y.

  A szakmai munka csak ezek ut醤 k鰒etkezhet. Fontos lehet az optimaliz醠t weboldal alkalmass醙a a technikai fel閜韙閟 tekintet閎en. A fent eml韙ett verseny, a domain relevancia, a domain kora 閟 annak kor醔ban el閞t tal醠ati eredm閚yei.

Teh醫 nagyon sok 鰏szetev鮦e lehet a weblap optimaliz醠醩 folyamat醤ak. Igen id鮥g閚yes 閟 mivel minden weboldal egyedi ez閞t minden oldalt egyedileg kell optimaliz醠ni!


N閔醤y referencia munk醤k a teljess間 ig閚ye n閘k黮.

1.


Optimaliz醠t domain: www.purhab-szigeteles.hu www.purhabszigeteles.eu
Itt ellen鮮izheti: (link)

A fenti k閜en a purhab szigetel閟 kulcssz mell telep黮閟n関 p醨os韙醩sal optimaliz醠tunk. A tal醠ati eredm閚yek k鰖鰐t az els 閟 a m醩odik helyez閟t is az 醠talunk optimaliz醠t weboldal foglalja el.

2.


Optimaliz醠t domain: www.panamera.hu
Itt ellen鮮izheti: (link)

Ebben az esetben szint閚 telep黮閟n関 mell optimaliz醠tuk a szolg醠tat醩t hiszen a c間 orsz醙os tev閗enys間et folytat. A tal醠ati eredm閚yek k鰖鰐t az els helyez閟t az 醠talunk optimaliz醠t weboldal foglalja el.

A fenti k閠 esetben mindh醨om c間 orsz醙os tev閗enys間et folytat,
ez閞t minden hazai telep黮閟n関re a
TOP5-ben
de legt鯾bsz鰎 els tal醠atk閚t jelennek meg!


3.


Optimaliz醠t domain: www.palateto-szigeteles.hu
Itt ellen鮮izheti: (link)

A fenti k閜 mag衢rt besz閘. A weboldal teljes m閞t閗ben relev醤s mind a domain n関 閟 a tartalom eset閎en is a kulcssz髍a. A tal醠ati eredm閚yek k鰖鰐t az els helyez閟t foglalja el.

4. N閙etorsz醙i keres鮫ptimaliz醠醩:


Optimaliz醠t domain: www.purschaum-isolierung.de
Itt ellen鮮izheti: (link)
Ebben az esetben szint閚 n閙et 閟 osztr醟 nagyv醨osok nev関el optimaliz醠tuk a szolg醠tat醩t hiszen a c間 orsz醙os tev閗enys間et folytat N閙etorsz醙 閟 Ausztria ter黮et閚. A weboldal teljes m閞t閗ben relev醤s mind a domain n関 閟 a tartalom eset閎en is a kulcssz髍a. A tal醠ati eredm閚yek k鰖鰐t az els helyez閟t foglalja el.

Keres鮫ptimaliz醠醩 醨ak

Amint azt m醨 kor醔ban is 韗tam, minden weboldal m醩 fajta keres鮫ptimaliz醠醩t ig閚yel, ez閞t sajnos nem lehet egyfajta 醨at meghat醨ozni. M醩hogyan kell SEO-zni egy web醨uh醶at a term閗eire mint p閘d醬l egy szolg醠tat醩t. Ez閞t maga a weblap optimaliz醠醩 n閔醤y napos munk醫髄 ak醨 egy t鯾b h髇apos intenz韛 fejleszt閟i ideig is eltarthat.Referencia munk醝nk  
TOP